YARIMADA PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada Projesi’ne giden ilk adımı, 2008 yılında düzenlediği “Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması” ile attı. Yarışmanın sonucu, katılımcı anlayışla “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ne dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “yerelde kalkınma” hedefiyle öncülük ettiği strateji; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi stratejinin bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesine özen gösterdi.

Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerinden oluşan Yarımada’nın planlı gelişmesi ve kalkınması hedefiyle hazırlanan “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ne, bölgenin hinterlandında yer alan ve Yarımada Belediyeler Birliği üyesi olan Balçova, Narlıdere, Menderes ve Selçuk ilçeleri de dâhil edildi.
Yarımada’nın binlerce yıldan süzülüp gelen doğal, kültürel ve tarihi mirasının anayasası niteliğindeki kalkınma stratejisinin omurgasında, 130 adet “varlık odaklı yerel kalkınma” fikri yer alıyor. Bunlar arasında Yarımada’ya bütüncül bakışı sağlayabilecek somut projeler şu ana başlıklardan oluşuyor:

• Gezi Rotaları Projesi
• Yerel Üretim Projeleri
• Meslek Edindirme Projesi

Bölgenin niteliklerinden hareketle oluşturulan bu projeler, çok sayıda alt projeyi barındırıyor.

Hayatı birlikte yakalıyoruz

Yerli üreticiler, gençler, sanatçılar, bilim insanları ve turizmcilerle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “tasarım ve yenilik kenti” vizyonu çerçevesinde birlik olduk. Uygarlık tarihinin kilometre taşlarından olan bu eşsiz coğrafyanın zenginliklerinden ilham alarak hazırladığımız projeleri bir bir uyguluyoruz. Yarımada’nın zenginliklerini koruyarak yaşatıyor, bölgeyi kendi kaynaklarıyla kalkındırıyor ve gelecek kuşaklara miras bırakıyoruz.

Geçimini tarım ve turizm ile sürdüren Yarımada halkı, bu işleri daha nitelikli ve donanımlı yapar hale geliyor. Bölgenin konukları ise günlük yaşamın telaşıyla kaçırdığı hayatın tadını Yarımada’da yakalıyor.

ÖNCELİKLİ 10 PROJE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada Projesi’ni uygulamaya tarım ve turizm alanlarının birbiriyle kesiştiği ilk 10 proje ile başladı. Söz konusu çalışmalar, Yarımada Gezi Rotaları çatısı altında bütünleşiyor.

1. Hafta sonu turizmi: Hafta sonları Yarımada’yı çekim alanı haline getirecek, günübirlik kullanım amaçlı, tematik alanlar oluşturuluyor. Urla Kum Denizi Halk Plajı, günübirlik turizm alanı olarak düzenlendi. Urla Barbaros Çocuk Köyü’ndeki göletlerin çevresi rekreasyon alanına dönüştürülüyor.

2. Gastronomi turizmi: “Tarladan sofraya” ve “tarladan okula” modelini hayata geçirmek üzere gıda güvenliğini sağlama çalışmaları yapılıyor. Yarımada pazarları çatısı altında yerel hizmet noktaları oluşturuluyor. Tematik pazarların yanı sıra tarım eğitimleri ve yerel ürün coğrafi işaret tescilleri de bu çalışmalara hizmet ediyor.

3. Tarih turizmi: Yarımada’daki arkeolojik ve tarihi alanlar, yerel kültürel peyzaj içinde değerlendiriliyor. Bu kapsamdaki çalışmalar:

• Restorasyon, kırsal mimari yapım teknikleri eğitimleri
• Antik Erythrai (Ildırı) kentindeki Matrone Kilisesi’nin restorasyonu
• Erythrai Seramik Ocaklarının, Klazomenai Zeytinyağı İşliğinde olduğu gibi deneysel arkeoloji uygulamasına açılması.

4. Bisikletli turizm: Çeşme'den başlayıp Selçuk’ta sona eren bisiklet rotası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kent içi bisiklet yolları ile entegre oluyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan da bisiklet rotasının EuroVelo Akdeniz Bisiklet Ağı'na dâhil olması için resmi çalışmaları yürütüyor

5. Kırsal turizm: Yarımada kıyı şeridinden iç bölgelerine uzanan yürüyüş güzergâhlarında köy pansiyonculuğu, sabun atölyesi renovasyonu gibi kırsal turizm hizmetleri oluşturuluyor, üretici pazarları kuruluyor. Yarımada Gezi Rotaları, kırsal turizmin kapsamına giriyor.

6. Yerel ekonomik istihdam: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Koleji, yöre ekosistemine uygun ve Yarımada Stratejisi’nde tarif edilen öncelikli alanlarda eğitimler veriyor.

7. Tarım makineleri ortak hizmet alanı: Tarım ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi amacıyla ürün işleme, paketleme, soğuk hava deposu tesisleri ve tarımsal makine parkından oluşturuluyor.

8. Ekolojik köy ve yerleşimler: Terk edilmiş köylerin sağlık, sakız, sakin yaşam gibi alanlarda ihtisaslaşarak yeniden canlandırılması planlanıyor. Urla Bademler’in doğal yaşam köyü haline getirilmesine çalışılıyor. Potansiyel ekoköy alanları belirleniyor.

9. Tematik park/kamp alanları: Gezi güzergâhları üzerinde su sporları merkezi, yaz bilim kampları ve bitki parkı gibi tematik park ve kamp alanları oluşturuluyor.

10. Sanat ve tasarım: Ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal etkinlikler, sanat sokağı, yerel tematik müzeler ile sanat okulları ve atölyeleri destekleniyor. Yarımada’da tasarım, yaratıcı turizm ve yetenek geliştirme altyapısı oluşturuluyor. Yarımada şenlik ve festivalleri, bu kapsamda değerlendiriliyor. Oluşturulması tasarlanan “Yetenek Kampusu”nda mutfak şefliği, yaratıcı yazarlık, görsel sanatlar gibi alanlarda yetenek yönetimi eğitimleri verilecek.