AMACIMIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” ile ulaşmak istediği nihai hedef; bölgeyi sahip olduğu doğal, kültürel, ekonomik ve tarihi zenginlikleriyle kalkındırmak.

Toprağın, denizin ve tarihi mirasın sunduğu zenginlikler, hem bölge halkı için ekonomik kazanca hem de İzmir için kültürel değere dönüşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi

• Geçimini tarım ve turizmden sağlayan Yarımada halkının, bu işleri daha nitelikli ve donanımlı yapar hale gelmesini,
• Yarımada’nın doğal, kültürel, tarihi dokusunu koruyarak yaşatmayı,
• İzmir’i Yarımada ile birlikte kalkındırmayı amaçlıyor.