YEREL ÜRETİM

YEREL ÜRETİM
Türkiye’nin tarım politikasına sahip tek büyükşehir belediyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada Projesi alanında uzmanların yönetiminde uyguladığı yerel üretim projeleri ile hem yerli halkın standartlarını yükseltiyor hem de bölgenin ürün zenginliğinden daha fazla sayıda kişinin yararlanmasını sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi paydaşlığında hazırlanan, "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Yarımada Projesi" ile şu sonuçlar hedeflenmektedir:
* Üreticilerin gelir düzeyi ve yaşam koşullarını yükseltmek, yeni istihdam alanları sayesinde kırsaldaki genç nüfusu artırmak,
* Yeni ürün ve üretim sistemlerini yaygınlaştırmak ve iyileştirilmek,
* Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak,
* Üretici kooperatiflerini aktifleştirmek,
* Sağlıklı yerel ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için eğitim vermek,
* Ürünlerin katma değerini yükseltmek.

Yerel üretim projelerimiz ise üç ana başlık altında yürütülmektedir;
* Tarımsal eğitimler
* Tarımı geliştirme projeleri
* Hayvancılığı destekleme projeleri

TARIMSAL EĞİTİMLER ve HAYVANCILIĞI DESTEKLEME PROJELERİ

Bal ve arıcılık ürünleri
Arıcılık ve bal üretimini tüm Yarımada’ya yaymak ve üreticinin kârlılığını artırmak için “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Yarımada Bölgesinde Bal ve Alternatif Ürünlerin Üretiminin Teşvik Edilmesi Projesi”ni başlattık.
Karaburun, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde eğitimle başlayıp arı ve ekipmanlarının dağıtımıyla devam eden uygulamalı eğitimler ve programlar planladık.
Hedef; bal, polen, propolis ve arı sütü üretiminde artış, üreticiye yüksek gelir, tüketiciye ise sağlıklı ve nitelikli gıda üretimi sağlamak. 

Kıl keçi ve Sakız koyunu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ılıman iklim kuşağı ve ekosisteminin vazgeçilmezi, yerli gen kaynağımız kıl keçilerin varlığını Yarımada’da korumak amacıyla geliştirdiği projeyi hayata geçirdi.
Kalkınma ve koruma modelinde “Kıl keçilerinin saf yetiştirilmesi ve seleksiyonu” yöntemi benimsendi. Kıl keçi yetiştiricileri arasından belirlenecek önder çiftçilerin düzenlenecek eğitim programları ile bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi planlandı.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile belediyemiz arasında imzalanan protokol ile Karaburun (keçi) ve Urla'da (koyun) koyun ve keçilerin saf yetiştirilmesi ve seleksiyonu, kayıt tutma ve önemi, sürü yönetimi konularında eğitimler düzenlendik.

Kopanisti ve sepet peyniri
Bu iki peynir çeşidi, Karaburun, Çeşme ve Urla’da peynir altı suyundan elde edilen, keçi sütüyle üretilen bir tür lor peyniridir. Yerel lezzetlerin korunması amacıyla kopanisti ve sepet peynirlerinin üretimini canlandırmayı, hijyenik koşullarda elde edilmiş ürünleri ülke genelinde tanıtmayı hedefliyoruz.

Organik tarım ve agro turizm
Başta Tahtalı Barajı Havzası olmak üzere Küçük Menderes, Nif, Gediz, Bakırçay ve Çamlı Barajı havzalarında, Kemalpaşa, Menderes, Bayındır, Menemen, Torbalı, Urla, Seferihisar, Aliağa ve Güzelbahçe’nin orman köylerinde çiftçi ve üreticilerimizle eğitim toplantıları düzenleniyor, bu coğrafyanın doğal mirasını koruyarak yaşatıyoruz.
Varlık odaklı projelerle Yarımada bölgesini kalkındırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bademler Tarımsal Kooperatifi işbirliğiyle kurduğu Urla Doğal Yaşam Köy'ünde sona yaklaşıyor. Kentlilere nefes aldıracak bir alan olacak Doğal Yaşam Köyü ile geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğinin yanında, ziyaretçilere doğal yaşamı deneyimleme olanağı da sağlanacak. 
Yaklaşık 315 dekar alan üzerine kurulu Doğal Yaşm Köy'ü projesi kapsamında;
* Kent insanının doğayla bağlarını onarması, güçlendirmesi ve doğayı deneyimleyebilmesi için yaşam alanı oluşturmak,
* Yerel halkın kaybolmakta olan el sanatları, üretim yöntemleri gibi değerlerini korumak,
* Geleneksel yaşama entegre olarak köyün kendi unsurları ile canlandırılmasını sağlamak,
* Yerel halkı eğitici konumuna getirmek; geleneksel bilginin sonraki kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak.


Sebzecilik ve meyvecilikte yeni ürün ve sistemler
İzmir’de Karaburun ve Urla ilçelerinde başlatılan sebzecilik ve meyvecilik çalışmaları ile şunlar amaçlanıyor:
* Tek yıllık sebze türlerinin tanıtımı 
* Alternatif ürün yetiştirme eğitimi ve teşviki          
* Alternatif ürünlerin, uygulamalı eğitimler için seçilen köylerde önder çiftçiler tarafından üretimi
* Bölgenin önemli ürünlerinden hurma zeytini ve sakız üretiminin yaygınlaşması; üretim sorunlarının çözümü için eğitim ve uygulamalar.

Yarımada ilçelerinde düzenlediğimiz ve yeni dönemde planladığımız eğitim çalışmalarımız; 
* Uygulamalı sebze, meyve, zeytin ve bağ
* Organik tarım
* Sebzecilik faaliyetlerinde yeni ürün ve sistemlerin yöreye yerleştirilmesi
* Zeytin ve sakız üretimini iyileştirme ve artırma
* Uygulamalı turunçgiller ve meyve
* Meyvecilik üretimindeki sorunları aşma ve alternatif ürünler.


TARIMI GELİŞTİRME PROJELERİ
• İzmir İli Toprak Verimliliğini Belirleme Projesi
• Coğrafi ürün tescili çalışmaları
• Markalı ürünlerin üretilip pazarlanması