YEREL ÜRETİM

YEREL ÜRETİM
Türkiye’nin tarım politikasına sahip tek büyükşehir belediyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada Projesi alanında uzmanların yönetiminde uyguladığı yerel üretim projeleri ile hem yerli halkın standartlarını yükseltiyor hem de bölgenin ürün zenginliğinden daha fazla sayıda kişinin yararlanmasını sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi paydaşlığında hazırlanan, "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Yarımada Projesi" ile şu sonuçlar hedeflenmektedir:
* Üreticilerin gelir düzeyi ve yaşam koşullarını yükseltmek, yeni istihdam alanları sayesinde kırsaldaki genç nüfusu artırmak,
* Yeni ürün ve üretim sistemlerini yaygınlaştırmak ve iyileştirilmek,
* Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak,
* Üretici kooperatiflerini aktifleştirmek,
* Sağlıklı yerel ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için eğitim vermek,
* Ürünlerin katma değerini yükseltmek.

Yerel üretim projelerimiz ise üç ana başlık altında yürütülmektedir;
* Tarımsal eğitimler
* Tarımı geliştirme projeleri
* Hayvancılığı destekleme projeleri