MESLEKİ EĞİTİM

MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİMİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın, Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Kapsamında düzenlediği mesleki eğitim kursları, Yarımada’nın hünerli ellerine ekonomik kazancın kapısını açıyor.
Amaç; nitelikli işgücü yetiştiren eğitimler ile bölgeden göçü önlemek ve Yarımadalılara kendi topraklarında ekonomik özgürlük sağlamak.
Yarımada Projesi kapsamına giren ilçelerde istihdama ihtiyaç duyulan alanları saptadık ve eğitim vermeye başladık. İlçe belediyelerimiz, Üniversiteler ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle düzenlediğimiz kurslarla; hem nitelikli işgücü ihtiyacına cevap veriyor hem de hizmet kalitesini artırıyoruz.